Stolt leverandør til 4000+ kunder

Importører og eksportører, store som små, på tvers av landegrenser og industrier, drar nytte av Emma E-Doc. Her kan du lese om noen av våre fornøyde kunder.

Carrier Refrigeration: Fra manuell håndtering til effektivisering med Emma E-Doc

«For oss har E-Doc vært en stor forbedring sammenlignet med tidligere års manuelle håndtering av tolldeklarasjoner», sier Sigurd Eek, ansvarlig for innkjøp og logistikk hos Carrier Refrigeration Norway AS.

Fjøssystemer har full kontroll over tolldeklarasjonene takket være Emma E-Doc

«Med Emma E-Doc har vi kuttet den manuelle og tidkrevende jobben med å samle inn, arkivere og sjekke deklarasjoner. Nå har vi rett og slett en superpraktisk plattform som tar seg av alt, fra begynnelse til slutt!» sier Kari Hanne Rudrud, Logistikkansvarlig hos Fjøssystemer

Auto-Maskin: Økt effektivitet og oversikt med Emma E-Doc

Med Emma E-Doc har Auto-Maskin fått tilgang til en digital plattform der alle virksomhetens tolldata sentraliseres, for effektiv administrasjon og kontroll.

«Det er en stor fordel å ha alle tolldokumentene samlet på et sted. Emma E-Doc har gitt oss full oversikt over alle deklarasjoner og underliggende dokumentasjon» – Gunn Kalleli, CFO i Auto-Maskin AS

Emma E-Doc har også gjort det langt enklere for Auto-Maskin å avstemme deklarasjoner mot regnskapet og sikre at korrekt informasjon rapporteres.

«Emma E-Doc har virkelig vært utvidelsen vårt compliance-team trengte. Nå får vi samlet alle våre tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter i ett sentralt arkiv, noe som gjør det enkelt å identifisere manglende deklarasjoner og fange opp avvik»

HydraForce

Sitater fra noen av våre fornøyde kunder:

Vi synes systemet er brukervennlig og finner det svært tidsbesparende. Første kvartal gikk knirkefritt og vi er godt fornøyde med valget av Emma E-Doc

James Walker Norge AS

Vi ser frem til å digitalt samle deklarasjoner på ett sted, med mål om å få en forbedret oversikt og styrke interne kontroller

Isiflo AS

Vi bruker Emma E-Doc fortløpende, stemmer av at vi har fått alle våre lagringspliktige deklarasjoner med bilag

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

Emma E-Doc er for oss et viktig verktøy for kontroll og håndtering av tolldokumentasjon. Vi setter stor pris på Emma system AS, deres kunnskap og support

Schibsted ASA

Emma E-Doc har definitivt gjort arbeidsdagen mye enklere for oss

Fjøssystemer AS

Vi håper å spare mye tid og oppnå en mer smidig behandling av vår tolldokumentasjon

Blowtech gt AS

Emma sørger for at vi smidig og effektivt kan innhente påkrevd dokumentasjon. Dette er tidsbesparende, samtidig som det skaper merverdi for våre kunder

BDO Norge

For å understøtte vår videre vekst trenger vi systemer som kan gjøre våre arbeidsoppgaver mer effektive. Emma E-doc vil hjelpe oss med dette; ved å digitalisere arbeidsflyten vår vil vi få bedre og mer effektiv kontroll og oversikt over våre tolldeklarasjoner

Biomega Norway AS

Det er raskt og enkelt å benytte Emma E-Doc. Vi sparer mye tid på manuelt arbeid samtidig som vi bevarer kontrollen

Auto-Maskin AS

Emma E-Doc muliggjør automatisering av store deler av tollkontrollen vår. Uten dette verktøyet ville jobben vært svært tidkrevdende og så og si umulig å gjennomføre

Felleskjøpet Rogaland Agder

Gjennom digitalisering med E-Doc ser vi frem til bedre arbeidsflyt og oversikt over våre tolldokumenter

Alcadon AS

Vi ser frem til å digitalt samle deklarasjoner på ett sted, få bedre oversikt og internkontroll

NEO – Norsk Elektro Optikk AS

Vi har stort behov for å holde oversikt over våre innførselsdeklarasjoner, og siden vi er spredt på mange lokasjoner i Norge, var Emma E-Doc løsningen for oss

Digitalisering av en oppgave som tidligere var manuelt utført, vil gi oss besparelse i forhold til tidsbruk og vi får langt bedre oversikt og en mulighet fra å dokumentere vår avgiftsbehandling på en helt ny måte

Telenor Norge AS

Et utvalg av våre kunder:

Kom i gang med Emma E-Doc

Lær mer om Emma E-Doc og få en personlig demo inkludert speditøranalyse kostnadsfritt!

Nyttige ressurser

Er du interessert i å forbedre din tollkunnskap? Her er noen ressurser som kan hjelpe deg på veien!

lagring av tolldeklarasjon 5 år

Tolldeklarajoner: Oppbevaringsplikten

Artikkel

Tollverdi, transfer pricing og de viktige tolldataene

Webinar-opptak

Customs Compliance for Importers

Sjekkliste