Produkter

Emma Fortolling

I tett samarbeid med våre kunder har vi over tid perfeksjonert vårt fortollingssystem. Vi kan tilby det vi mener er markedets beste løsninger for å håndtere høyt volum og komplekse fortollingstyper på en sikker og effektiv måte som er i tråd med myndighetenes krav og regelverk.

Emma E-Doc

Emma E-Doc er et skybasert verktøy som forenkler hverdagen gjennom elektronisk mottak og lagring av tolldokumenter. Samt avregning, etterlysning og arkivering på nett.

Emma Sped

Emma Sped forenkler oppdrag som krever både bil-, båt- og flytransport, og det uten å måtte registrere samme data flere ganger. Med Emma Sped utføres spedisjon effektivt og raskt, og med stor grad av forutsigbarhet. Emma Sped muliggjør effektiv, rask og svært forutsigbar fraktforsendelse.

Emma Express

Emma Express består av en rekke funksjoner og moduler som er spesielt tilrettelagt for ekspress/ kurer bransjen og andre speditør/ fortollingsagenter med store oppdragsmengder. Løsningen skreddersys for den enkelte kunde. Det finnes meget gode muligheter for 2-veis integrasjoner/APIer mot de øvrige systemer som kunden benytter.

Vi kan hjelpe deg

Vi jobber utrettelig for å tilby de beste løsningene for våre kunder til enhver tid.