Carrier Refrigeration: Fra manuell håndtering til effektivisering med Emma E-Doc

Carrier Refrigeration Norway AS er den norske delen av verdens største firma innen kjøling, Carrier Corporation. Selskapet har en solid posisjon på det norske markedet og er opptatt av kvalitet og effektivitet i alle ledd av virksomheten. Håndteringen av deklarasjoner og tolldata er intet unntak. Her har Carrier Refrigeration tatt i bruk Emma E-Doc for å effektivisere oppgavene.

Om Carrier Refrigeration Norway AS

Carrier Refrigeration Norway AS er datterselskap av det amerikanske selskapet Carrier Corporation, verdens største firma innen kjøling. Selskapet er global leverandør av kjøle- og fryseutstyr til kommersielle kunder.

I Norge er selskapet markedsledende med mer enn 120 ansatte.

Lettere å avstemme og etterspørre deklarasjoner

Carrier Refrigeration har benyttet Emma E-Doc siden april 2022 og ser mange fordeler med løsningen. Rask, oversiktlig avstemming av deklarasjonsoversikten måned etter måned, er en av dem:

– For Carrier Refrigeration har Emma E-Doc vært en stor forbedring sammenlignet med tidligere års manuelle håndtering av tolldeklarasjoner

En annen funksjon Sigurd Eek og resten av teamet hos Carrier Refrigeration setter stor pris på, er muligheten til å etterspørre manglende deklarasjoner.

«Det er nå svært lettvint for oss å etterspørre deklarasjoner via E-Doc. Dette har bidratt til å styrke vår etterlevelse av oppbevaringsplikten og sikrer at vi har alle nødvendige dokumenter på plass» sier Eek.

Carrier Refrigeration omfavner Emma E-Doc – Her er hva de setter mest pris på:

  • Rask og oversiktlig avstemming mot deklarasjonsoversikt
  • Lettvint å sende påminnelse om manglende deklarasjoner
  • Enkelt for innkjøpsavdelingen å foreta stikkprøver av deklarasjoner mht. om riktige tollkoder er benyttet ved innfortolling
  • Praktisk at alt er lagret på ett sted

Stikkprøver og riktig innfortolling

Emma E-Doc har også gitt den viktige etterkontrollen hos Carrier Refrigeration et løft. Det er blant annet mye enklere for innkjøpsavdelingen å foreta stikkprøver av deklarasjonene for å sikre at korrekte tollkoder er benyttet ved innfortolling.

I sum har implementeringen av Emma E-Doc vært en stor suksess for Carrier Refrigeration Norway AS, og bidratt til å forbedre selskapets innhenting, lagring og kontroll av tolldeklarasjoner

Opplev mulighetene med Emma E-Doc du også!

Bestill en demo i dag!

Du er kanskje også interessert i dette:

Post-Customs Clearance Software Buyer’s Guide

Download Guide

Customs Compliance Checklist for Importers

Download Checklist

Customs Compliance White Paper for Retailers

Download White Paper