Always ahead

Unike programvareløsninger for enkel og effektiv

fortolling og spedisjon

Våre produkter

Våre produkter

Emma Fortolling

I tett samarbeid med våre kunder har vi over tid perfeksjonert vårt fortollingssystem, slik at vi kan tilby det vi mener er markedets beste løsninger for å håndtere høyt volum og komplekse fortollingstyper.

Emma E-Doc

Emma E-Doc er et skybasert verktøy som forenkler hverdagen gjennom elektronisk mottak og
lagring av tolldokumenter. Samt avregning, etterlysning og arkivering på nett.

Emma Sped

Emma Sped forenkler oppdrag som krever både bil-, båt- og flytransport, og det uten å måtte registrere samme data flere ganger. Med Emma Sped utføres spedisjon effektivt, raskt og med stor grad av forutsigbarhet.

Emma Express

Emma Ekspress består av en rekke funksjoner og moduler som spesielt tilrettelagt for Express/Kurer bransjen og andre speditør/fortollingsagenter med store oppdragsmengder. Løsningen skreddersys for den enkelte kunde og det finnes meget gode muligheter for 2-veis integrasjoner/API’er mot de øvrige systemer som kunden benytter.

Om Emma Systems

Vår visjon er å forenkle og effektivisere internasjonal varehandel og fortolling. Våre ansatte er en dedikert og sammensveiset gruppe mennesker som jobber for å realisere denne visjonen, og vår største styrke er vår kompetanse.

Alle jobber kontinuerlig med å utvikle oss, og vi vet at et godt samarbeid er en forutsetning for suksess. Emma er derfor veldig stolte av vår kundebase, som gir oss stabilitet til å kunne utvikle og fornye våre løsninger.

Vi jobber utrettelig for å til enhver tid kunne tilby de beste løsningene for våre kunder og det faktum at flere av våre ansatte er også medeiere i firmaet gir oss en motivasjon og fleksibilitet til å å alltid ligge i forkant av utviklingen.