Webinar: Tollverdi, transfer pricing og de viktige tolldataene

I takt med økende internasjonal handel, er toll et fagområde i konstant utvikling. Nye krav og reguleringer gjør seg stadig gjeldende og gjør det utfordrende å opprettholde helhetlig oversikt og effektiv kontroll.

Nøyaktig fastsettelse av tollverdi og riktig håndtering av tolldata er avgjørende elementer for enhver virksomhet involvert i handel over grensene. Transaksjoner mellom nærstående selskaper øker også i volum og kompleksitet, og fører til at transfer pricing (internprising) blir en vesentlig og utfordrende tematikk for mange.

Vil du lære mer om disse temaene? Da er dette webinaret, hvor vi dykker ned i tollverdi, transfer pricing og tolldata, for deg!

Helene Hval, Tollrådgiver og Director, Advokatfirmaet PwC

Tollrådgiver Helene Hval deler innsikt på webinaret

Vi har gleden av å ha Helene Hval med oss i webinaret. Med sin lange erfaring fra Tolldirektoratet og som tollrådgiver i advokatbransjen, er Helene en av landets fremste eksperter innen tollfaget.

Helene er Tollrådgiver og Director i Advokatfirmaet PwC, og hennes ekspertise omfatter internasjonal avgift, toll og særavgifter. Med erfaring innen import- og eksportregler, frihandelsavtaler, og mye mer, bringer Helene en unik innsikt til webinaret.

På webinaret snakker Helene bl.a. om:

 • Tollverdi – Metode for å regne tollverdi, hva inngår og hva holdes utenfor
 • Internprising (TP) – Hva er armlengdes pris, hvordan henger tollverdi og internprising sammen
 • Justering av tollverdi med bakgrunn i internprising
 • Tolletatens tilnærming – Stadig innstramninger på området

De viktige tolldataene og hvordan Emma E-Doc bidrar til økt kontroll

Espen Nylenden og Anders Misund jobber i Emmas salgsavdeling og hjelper daglig norske bedrifter med å få bedre kontroll og rutiner for innsamling, arkivering, kontroll og selv-revisjon av deklarasjoner og tolldata.

Espen og Anders har en omfattende kjennskap til de utfordringene norske vareeiere står overfor når de skal håndtere bedriftens tolldata, og vil i løpet av webinaret gi gode tips på veien til økt kontroll.

På webinaret snakker Espen og Anders bl.a. om:

 • Digitalisering og fremtidens tollbehandling
 • Lagrings- og oppbevaringsplikter knyttet til tolldeklarasjoner og øvrige tolldata
 • Den vesentlige etterkontrollen – Hvorfor dette er viktig og tips på veien til gode rutiner
 • Emma E-Doc: En smakebit på hvordan det digitale tollarkivet Emma E-Doc kan bidra til effektivisering, økt kontroll og færre manuelle oppgaver knyttet til dine tolldata
Espen Nylenden og Anders Misund fra Emma Systems

Få tilgang til webinaret

Praktiske detaljer knyttet til webinaret:

 • Webinaret er tilgjengelig nå (opptak fra live-webinar 21.mars)
 • Varighet: ca 45 min
 • Webinaret er gratis og uforpliktende