Effektivisering og forenkling av innsamling, lagring, kontroll og revisjon av tolldata

Emma E-Doc: Ledende digitalt tollarkiv og compliance plattform

Full kontroll over tolldata og dokumenter i en og samme løsning

Spar tid, øk kontrollen og reduser risiko for feil

Forenkler revisjon og internkontroll

Ved å tilby et komplett arkiv for aktuelle og historiske dokumenter, med kraftige søk- eksport- og rapporteringsfunksjoner, er Emma E-Doc et viktig verktøy i internkontroll, tollrevisjon og revisjoner fra skattemyndighetene.

Erstatter behovet for intern arkivering

Emma E-Doc oppflyer krav fra toll- og skattemyndighetene på lagring og oppbevaring. Dokumenter lagres i henhold til reglelverket fastslått av norske styresmakter.

Møter krav om digital rapportering

Kravene fra skattemyndighetene om digital rapportering øker, blant annet med innføring av SAF-T koder og digital MVA-melding. Med Emma E-Doc møter du kravene på en nøyaktig, enkel og effektiv måte.

Reduserer risikoen for feil

Emma E-Doc fører til økt kontroll og reduserer risikoen for feil som følge av mauell inntasting og avstemning. Etterspør manglende dokumenter, spor opp avvik og kontroller faktura opp mot bokført verdi.

Emma E-Doc muliggjør automatisering av store deler av tollkontrollen vår. Uten dette verktøyet ville jobben vært svært tidskrevende og så og si umulig å gjennomføre

– Felleskjøpet

Hvordan fungerer Emma E-Doc?

Viktige funksjoner

Motta og lagre tolldokumenter digitalt

Sikker og enkel tilgang til historiske dokumenter

Kraftig søkefunksjon og filtrering

Import av deklarasjonsoversikt fra Tollldirektoratet

Etterlysning av manglende tolldeklarasjoner

Omfattende rapporteringsvalg med eksportstøtte

Brukervennlig og moderne løsning

Daglig overføring av tolldeklarasjoner

Faktura Match modul

Validering av toll- og mva- innebetalinger

Installasjon og drift av Emma Systems

Support inkludert, opplæring tilbys

Et utvalg av våre fornøyde kunder

Fjøssystemer har full kontroll over tolldeklarasjonene takket være Emma E-Doc

«Med Emma E-Doc har vi kuttet den manuelle og tidkrevende jobben med å samle inn, arkivere og sjekke deklarasjoner. Nå har vi rett og slett en superpraktisk plattform som tar seg av alt, fra begynnelse til slutt!» sier Kari Hanne Rudrud, Logistikkansvarlig hos Fjøssystemer

Auto-Maskin: Økt effektivitet og oversikt med Emma E-Doc

Med Emma E-Doc har Auto-Maskin fått tilgang til en digital plattform der alle virksomhetens tolldata sentraliseres, for effektiv administrasjon og kontroll.

«Det er en stor fordel å ha alle tolldokumentene samlet på et sted. Emma E-Doc har gitt oss full oversikt over alle deklarasjoner og underliggende dokumentasjon» – Gunn Kalleli, CFO i Auto-Maskin AS

Emma E-Doc har også gjort det langt enklere for Auto-Maskin å avstemme deklarasjoner mot regnskapet og sikre at korrekt informasjon rapporteres.

Raskere og bedre kontroll over dine tolldata

Analyse Modulen er et tillegg til Emma E-Docs hovedmodul, utviklet for å lette prosessen med å kontrollere tolldata. Modulen tilbyr en enkel, strømlinjeformet metode for å kontrollere og analysere informasjon på en svært detaljert måte, ned på linjenivå.

Match tolldata til bokført verdi og oppdag feil og mangler

Faktura Match er en tilleggsmodul til Emma E-Doc, utviklet for å skape en kobling mellom tolldeklarasjoner og regnskapet. Med Faktura Match kan du enkelt matche og verifisere deklarert tollverdi opp mot bokført verdi

Opplev Emma E-Doc

Book en demo i dag!

Fyll ut skjemaet for å bli kontaktet vedrørende demo eller velg «Book direkte i kalender» for å finne et tidspunkt som passer for deg.

Webinar: Tollverdi, transfer pricing og de viktige tolldataene

Vil du lære mer om viktige temaer som tollverdi, transfer pricing og tolldata? Da er dette webinaret for deg!

Med oss på webinaret har vi fått Helene Hval, Tollrådgiver og Director i Advokatfirmaet PwC. Med sin lange erfaring fra Tolldirektoratet og som tollrådgiver i advokatbransjen, er Helene en av landets fremste eksperter innen tollfaget.

E-Bok: Trenger du et digitalt tollarkiv?

I denne e-bok deler vi spørsmål det er verdt å stille seg når du skal evaluere nåværende rutiner for innhenting, lagring og kontroll av tolldeklarasjoner, så vel som hvordan et tollarkiv kan lette oppgavene.