Emma Express

Enkel håndtering av store volum.

Emma Express er en egen modul i Emma som hjelper ekspress- og/eller kurérselskaper, eller andre fortollingsagenter, med ekstra store oppdragsmengder. Dette gjelder blant annet:

  • Høyverdi forsendelser
  • Lavverdi forsendelser
  • Dokumentsendinger
  • Fortolling for privatpersoner (Norge)

Emma Express integreres med kundens øvrige systemer, og blant filinnlesinger som etableres er:

  • Oppdragsdata
  • Underbilag og/eller handelsfakturaer
  • Skannede filer
  • Retur av statusfiler fra Emma (track and trace e.l)
  • Retur av av utlegg (toll, mva og andre gebyrer som kunden belastes for)
  • Returer av av komplette dokumentsett, inkludert godkjent SAD

For import-og eksport bedrifter som benytter Emmas system for oppbevaring av tolldokumenter (Emma E-Doc), overføres godkjente deklarasjoner med underbilag. Dette gjøres automatisk via FTP eller HTTPS, umiddelbart etter at oppdraget er godkjent av Tollvesenet.

Vi kan hjelpe deg

Vi jobber utrettelig for å tilby de beste løsningene for våre kunder til enhver tid.