Emma Sped

Bil, båt og fly

Emma Sped er designet for at man ved oppdrag skal kunne kombinere de tre transportmidlene bil, båt og fly, uten at data må registreres flere ganger. Disse dataene inngår i en felles fortollingsrutine for import og eksport, og oppdragene kan knyttes opp mot transitteringsrutinen (NCTS).

Emma Sped inneholder de fleste dokumenter knyttet til de ulike transportalternativene, med optimalisert registrering av tilhørende data. Systemet har fokus på fakturering og den økonomiske oppfølgingen av oppdraget.

Knyttet til dette har vi en avansert modul for prising, der priser for de forskjellige ytelsene som inngår i et oppdrag beregnes på grunnlag av oppdragstype, antall enheter, samt mål og vekt på gods. Beregningsmodeller defineres etter ordretype, som igjen danner grunnlaget for fakturering av klienten. Transport kostnader beregnes ved angitt volum og/eller vekt i kombinasjon med plassering av forsendelse og levering. Prisene er basert på standard priser eller priser som er avtalt med enkeltkunder. Avtalt frakt og tjenester fra underleverandører kan danne grunnlaget for senere fakturakontroll og bidragsberegninger per oppdrag og kunde.

Emma Sped har eget faktureringssystem

For å gjøre transport logistikk enda enklere, inneholder Emma Sped et fleksibelt faktureringssystem som oversiktlig overfører beregnede data fra bestillinger til fakturaer. Utgifter i form av toll og moms, transportutgifter og tjenester kan alle faktureres-alle med god kontroll over alle transport-relaterte oppgaver. Fakturaer kan genereres som papirkopier eller sendes via e-post eller e-faktura (EHF). Emma Sped er ideelt hvis du ønsker enkel og stabil transport logistikk uten ubehagelige overraskelser.

Fly

Luft transitt modulen i Emma Sped består av en rekke funksjoner, inkludert et dedikert dashbord for å holde øye med relevante data i forbindelse med spesielt kostbare provisjoner. En rekke transportfirmaer i laks eksport bransjen har for eksempel bidratt til dette for å skape forutsigbarhet og bedre oversikt mens de håndterer oppdragene.

Meldinger om booking sendes til flyselskapene via Descartes, og avsetninger gjøres for avtalte priser, beregnet ut ifra de forskjellige destinasjonene. Fraktfaktura fra de fleste flyselskaper importeres via CASS, og denne er matches opp mot oppdragene via AWB. Eventuelle avvik fra avsetninger rapporteres automatisk.

En egen integrert rutine sørger for fakturering for oppdraget; enten “all in” eller spesifisert.

Bil

Bruk av bil er vanlig ved spedisjonsoppdrag med fraktbrev og CMR, samt ankomstmeldinger. Data fra disse oppdragene kan overføres til fortollingsrutinen, uten at man trenger å gjøre noe annet enn å registrere fakturaverdi og tilhørende tariffnummer. Frakt kan beregnes på grunnlag av vekt og mål, samt destinasjon. Systemet tar høyde for at et biloppdrag kan bestå av flere leveranser.

Båt

Som ved oppdrag med bil, kan data som er karakteristisk for bruk av båt, kontainere og ski, med dets anløpstider m.m. registreres. For eksempel vil det være typisk for båter å ha flere oppdrag på samme transportetappe.

Vi kan hjelpe deg