Trenger du et digitalt tollarkiv?

Her er spørsmålene du bør stille deg

Hvordan er dine rutiner for deklarasjonshåndtering? Er et digitalt tollarkiv løsningen for deg?

Vi hjelper daglig selskaper som befatter seg med import og eksport med å effektivisere håndteringen av tolldeklarasjoner. Gjennom denne kontinuerlige dialogen, tør vi hevde at vi har god innsikt i utfordringene norske selskaper står overfor i møtet med innhenting, oppbevaring og kontroll av tolldeklarasjoner og tilhørende dokumentasjon.

For mange er dette et område med mangelfulle rutiner, manuelle og tidkrevende oppgaver og der mange opplever at de ikke har full kontroll. For å møte disse utfordringene har vi utviklet Emma E-doc, et digital tollarkiv, som effektiviserer og automatiserer disse prosessene.

Vi har satt opp en rekke spørsmål som er nyttige å stille seg både for å avdekke behov for digitalt tollarkiv og forbedringer i dagens rutiner for deklarasjonshåndtering.

Last ned e-boken