Emma E-Doc

Vil du håndtere dine tolldokumenter mer nøyaktig, effektivt og enklere? Prøv oss i dag!

Økt internasjonal varehandel fører til økt digital kontroll fra myndighetene. Allerede i dag kan Skatteetaten be om elektronisk overføring av regnskapsdata, herunder grunnlag for innførselsmerverdiavgift. Fra 2022 erstattes Skattemeldingen med en ny digital melding som er basert på SAF-T koder. Rapporteringen skal da skje direkte fra regnskapssystemet ved bruk av en standardisert XML fil.

Med vårt digitale tollarkiv Emma E-Doc er du klar
på 1-2-3.

Dersom du driver med utstrakt, internasjonal handel, møter du stadig økte krav til digital rapportering til myndighetene. Likevel er det fortsatt noen som holder fast på manuell inntasting av tollinformasjon, er dårlig forberedt på digital rapportering og håndterer mva-rapporteringen manuelt, og lagrer deklarasjoner i ringpermer. Med vårt digitale, skybaserte tollarkiv, blir denne jobben enklere, mer nøyaktig og du kan møte kravene fra myndighetene på en mer effektiv måte. Ikke bruk din verdifulle tid på å flytte dokumenter til en perm eller mappe. Bruk tiden på å kontrollere at ingen har gjort feil.

Vårt digitale tollarkiv

Hvem i bedriften vet hvorvidt tolldeklarasjonene deres er korrekte? Vil du ha kontroll på at detaljene du overfører er korrekt? Emma E-Doc samler automatisk inn fortollingsdokumentene fra speditørene og presenterer disse på en oversiktlig måte. Man kan også legge til deklarasjoner manuelt, samt legge inn ønskede underbilag og notater. Den månedlige avstemmingen av regnskapet fra Tollvesenet gjøres automatisk og effektivt, så snart denne er lastet opp via Altinn. Dette eliminerer manuell kontroll av Tollregningen og man kan lett etterlyse manglende dokumenter og spore eventuelle avvik. Emma E-Doc oppfyller Tollvesenets krav til oppbevaring, jfr. Tollovens §4-12 og §13-4, og erstatter behovet for intern arkivering. Dokumentene blir lagret iht. den lovpålagte perioden på 10 år som gjelder i Norge, eller basert på ditt lands forskrifter. Emma E-Doc er og blir et viktig verktøy ved tollrevisjon eller bokettersyn. Loven forventes endret f.o.m 01.02.2021 til 5 år regnet fra utgangen av deklarassjonsåret. 

Emma E-Doc kan også utvides med tilleggsmoduler, eksempelvis fakturamatching mot regnskap. Vi har grunn til å forvente at det på sikt vil kreves rapportering på transaksjonsnivå, fremfor dagens aggregerte beløp. All informasjon i Emma E-Doc er søkbar, og inneholder gode utskriftsmuligheter av et utvalg av standardrapporter, som statistikk og tollavregningskontroll. Eksport av data til Excel er standard.

Emma E-Doc er per i dag tilgjengelig for bedrifter i følgende land: Norge, Sverige, Finland, Danmark, UK og Frankrike, med flere land under utvikling.

Emma Systems AS har de siste 30 årene forenklet og effektivisert internasjonal varehandel og fortolling. Emma E-Doc er markedsledende med sine 2600 klienter. For Norske kunder alene, mottar Emma over 1.7 millioner tolldeklarasjoner årlig.

Emma E-Doc er det ledende systemet for digital tolldata.
Bestill gratis online-demo i dag!