Emma Fortolling

Komplett løsning

Emma Fortolling er en komplett løsning for fortolling i hele Norden. Dersom man benytter Emma på tvers av landegrensene vil data sømløst bli overført mellom systemene, og om datakvaliteten på eksportfortollingen er optimal, vil man automatisk danne grunnlaget for en komplett importfortolling i mottakerlandet.

Før fortollingen sendes til tollmyndighetene, valideres dataene i vår Emma Output-kontroll. Den sikrer at man unngår formelle feil som forsinker godkjenningen av fortollingen. Emma Fortolling er en integrert del av øvrige moduler i vårt spedisjonssystem.

Emma fortolling inneholder rutiner som automatisk overfører komplette datasett til Emma E-Doc. Speditører med mange kunder som benytter E-Doc for mottak, kontroll og arkivering av sine fortollinger, vil kunne være trygge på at kundene alltid har full oversikt over, og høy kvalitet på, sine fortollingsdata.

Smart historikk-funksjon

Emma Fortolling gir brukeren mulighet til å benytte data fra andre tilsvarende fortollinger ved produksjon av nye. Kriteriene kan være samme avsender eller mottaker, og evt. samme tariffnummer. Her vises og/eller kopieres dokumenter, lisenser, avgifter etc. med nye verdier og eventuelt nye satser. Dette er noe som i høy grad forenkler systematisk fortolling.

Svensk, dansk og finsk fortolling

Emma har bygget opp fortollingsløsningene for våre naboland etter samme lest som den norske. Man kjenner seg derfor igjen, om man som operatør går fra den ene til den andre siden. Ved eksport fra en side blir dataene automatisk med over til import på den andre siden. EU-tarickoden blir automatisk oppdatert hver natt, og sikrer våre kunder et effektivt og sikkert verktøy for korrekt fortolling hver dag.

Emma var en av de første løsningene som fikk godkjenning av det svenske Tullverket etter den siste fortollingsrevisjonen i Sverige.

Emma har utviklet fortollingssystemer i tett samarbeid med et mangfold av kunder, og vi har satt effektivitetskrav fra de store ekspresselskapene med store volum og behov for enkel fortolling høyt. Samtidig har vi ivaretatt behovene til mindre speditører, samt importører og eksportørers krav ved industriell fortolling av egne produkter.

For flere kunder har vi utviklet direkte integrasjon i ordre- og fakturasystemer, for overføring av relevante data til fortolling og produksjon av dokumenter i Emma.

Nært knyttet til fortollingsløsningen ligger muligheten til å fakturere selve fortollingen til oppdragsgiver. Her henter systemet selv påløpte tollsatser og avgifter for viderefakturering av dagsoppgjør, samt variabler som antall varelinjer og utleggsprovisjoner. Prisene er definert i prissystemet med mulighet for egne kundeavtaler.

Ønsker du det beste systemet innen fortolling og EU-fortolling? Da er Emma Fortolling det opplagte valget!

Vi kan hjelpe deg

Vi jobber utrettelig for å tilby de beste løsningene for våre kunder til enhver tid.