Forberedelse til ny, digital MVA-melding: Har du kontroll på tolldeklarasjonene? 

Digital MVA-melding innføres 1. januar 2022. En viktig effekt av endringen, er at Skatteetaten vil kunne utføre grundigere, automatiserte og periodiske kontroller av flere virksomheter enn det som er gjøres … Read more