Støtte for Tollager / ‘Bonded Warehouse’ i EmmaSped CMS

Nye digitale vaner, og ikke minst Covid-19 pandemien, har endret forbrukeradferd og ført til kraftig vekst i netthandel og omfanget av varer levert hjem på døren. Dette har i sin tur økt etterspørselen etter varelagerplass, i Norge så vel som globalt.

Bruken av Tollager, såkalte ‘bonded warehouse’ eller ‘customs warehouse’, aktualiserer seg som aldri før.  Hos Emma, opplever vi at mange også trenger verktøy for effektiv håndtering av varene i tollager. Til dette formålet har vi utviklet vår tolllager-modul.

Artikkelbasert for full oversikt og kontroll

Vår tollager-modul er artikkelbasert, som innebærer at varene spesifiseres helt ned på artikkelnivå. Dette medfører god kontroll og oversikt over varelager. Det er videre et nyttig verktøy for rapportering, i interne tollrevisjoner og for å møte krav om tilstrekkelig beskrivelse av varelager.

Assistert tariffering for å håndtere store volum

Vår tollager-modul støtter assistert tariffering, som innebærer at speditører kan generere store deklarasjonsvolum raskt og enkelt.

Forenklet håndtering av varer i tollageret

Økt kontroll og sporbarhet

Nøyaktig rapportering og oversikt i real-tid

Fleksible muligheter for integrasjon

Få mer informasjon om vår modul for tollager