Melde og Opplysningsplikten Vei versjon 2

Igangkjøring av Melde og Opplysningsplikten Vei versjon 2 nærmer seg oppstart. Fra 1.desember 2023 er det ny versjon som gjelder. Før den datoen er det viktig at du oppdatere integrasjon i Maskinporten med siste scope: toll:movement/road/v2

Hva er Maskinporten?

Maskinporten er Digitaliseringsdirektoratets portal for tilgangsstyring for virksomheter som utveksler data.

Hvordan endre scope?

Se Maskinportens guide og pkt 4.3: Opprett en integrasjon i Produksjon for veiledning i hvordan dette gjøres.

Hvem har tilgang til Maskinporten?

For å sette opp scope må brukeren ha de nødvendige rettighetene tildelt i Altinn. Den som har rollen som “Hovedadministrator” for virksomheten i Altinn må logge inn på Altinn og delegere tilgang til “Selvbetjening av integrasjoner” til den som skal opprette klienter. 

Les mer i denne guiden: Selvbetjening av Maskinporten via Samarbeidsportalen.

Guide til hvordan bruke EmmaSped med nytt scope

Etter at du har endret scope, benytt guiden under for en innføring i hvordan du opererer med nytt scope i EmmaSped.