Digital MVA-melding og de viktige tolldeklarasjonene

Ny MVA-melding er her, har du kontroll på de viktige tolldeklarasjonene?

Digital MVA-melding ble innført 1. januar 2022. En viktig følge av endringen er at Skatteetaten kan utføre grundigere, automatiserte og periodiske kontroller av flere virksomheter enn det som er gjøres i dag. Tolldeklarasjoner og underliggende dokumentasjon er primærbilag i disse kontrollene. Tolldataene er et område der vi ser at mange ikke har full oversikt og mangler rutiner for tilstrekkelig kontroll og revisjon. 

Internkontroll blir viktigere enn noensinne

Gode rutiner for internkontroll, tilstrekkelig kontroll og oversikt over tolldeklarasjoner og underliggende dokumentasjon blir enda viktigere. Kontroll på at du har mottatt alle tolldeklarasjoner, at underlaget er riktig og at det er samsvar mellom deklarasjon og faktura krever kontinuerlig kontroll og avsjekkning.

Emma E-Doc – Verktøyet som letter arbeidet med internkontroll

Vårt digitale tollarkiv, Emma E-Doc, er utviklet med styrket internkontroll for øyet. Og er et nyttig verktøy for innhenting, arkivering og kontroll av tolldata, så vel som i en revisjon.  

Utformet i henhold til oppbevaringsplikten for tolldeklarasjoner. Søkbart og tilgjengelig arkiv, eksport av rapporter og datasett

Fakturamatch-modulen bidrar til å avdekke avvik mellom deklarasjoner og faktura.

Automatiserer innsamlingen av tolldeklarasjoner og tilhørende dokumentasjon fra speditør direkte til Emma E-Doc 

Månedlig deklarasjonsoversikt opprettes automatisk og kan enkelt og effektivt benyttes i intern kontroll og avstemning

Avdekker, frembringer og sender ut etterlysning på manglende deklarasjoner direkte fra Emma E-Doc til speditør

Emma Systems – Din støttespiller i den digitale prosessen

Vi er med hele veien, og kjenner:

Kundens behov og utfordringer

Mulighetene hos speditørene og hva slags data og informasjon de kan utveksle

Kravene fra myndighetene og hva endringene har å si for deg

2600+ Emma E-Doc kunder

1 823 943 tolldeklarasjoner mottatt i Emma E-Doc i 2021

(Tall fra perioden 1.januar – 31.oktober, 2021)

350+ speditører sender tolldata til Emma E-Doc

Opplev verdien av Emma E-Doc

Book en uforpliktende demo for oppdage fordelene Emma E-Doc kan ha for din bedrift.

E-bok: Trenger du et digitalt tollarkiv?

Hvordan er dine rutiner for deklarasjonshåndtering? Er et digitalt tollarkiv løsningen for deg?

Vi har satt opp en rekke spørsmål som er nyttige å stille seg både for å avdekke behov for digitalt tollarkiv og forbedringer i dagens rutiner for deklarasjonshåndtering.