Emma E-Doc: Det ledande digitala tullarkivet

Tullarkiv med verktyg för efterlevnadskontroller och revision

Emma E-Doc digitalt tullarkiv

Effektivisera och förenkla insamling, arkivering, kontroll och revision av tulldata

Upptäck fördelarna med ett digitalt tullarkiv

Många importörer och exportörer saknar rutiner för egenkontroll och revision av tulldeklarationer och styrkande handlingar. Vad är status i ditt företag?

Ett digitalt tullarkiv förenklar processen från insamling och lagring av deklarationer till analys och revision av tulldata – allt i en komplett plattform.

Fördelarna med ett digitalt tullarkiv

Varför ska man digitalisera tullarkivet?

snabb tillgång til deklarationer

Snabb och enkel tillgång till alla deklarationer

Sök och hitta alla dina tullrelaterade dokument på ett och samma ställe. Digital åtkomst från var som helst

Upptäck avvikelser i tulldeklarationer med ett digitalt tullarkiv

Upptäck avvikelser direkt

Upptäck om det är fel i dokumentationen eller om det saknas deklarationer. Efterfråga saknade deklarationer direkt och få ett komplett tullarkiv

Analys av tulldata i tullarkivet

Effektiv analys av data

Analysera din tulldata, upptäck fel och hitta möjligheter för besparingar och förbättringar

Tullarkiven som ett verktyg för egenkontroll av tullhandteringen

“Det är viktigt att ditt företag har en god egenkontroll”

Tullverket

Digitalt tullarkiv med verktyg för egenkontroll och hjälp för att effektivisera din tullhantering

Det är ditt ansvar som importör / exportör att uppgifterna i deklarationen är korrekt.

För att säkerställa att informationen är korrekt måste du ha bra rutin för att kontrollera dina deklarationer. Du måste veta vad du ska leta efter och du behöver verktyg som hjälper dig att effektivisera processen.

Ett tullarkiv kan hjälpa dig att förenkla och effektivisera denna process.

Med Emma E-Doc kan du ladda upp statistikrapporter, upptäcka saknade deklarationer och felaktig information som t.ex.:

  • Varukod
  • Valuta
  • Ursprungsland

4000+ företag använder Emma E-Doc som sitt digitala tullarkiv

Här är några exempel på våra kunder:

Ett tullarkiv ger en översikt över alla företagets tulldokument

Upptäck fördelarna med ett digitalt tullarkiv

Boka en demo i dag!

Vanliga frågor om tullarkiv (FAQ)

Vilka IT-installationer krävs för att använda ett tullarkiv?

Genom att använda ett digitalt tullarkiv krävs ingen installation. Så länge du har en dator med internetuppkoppling är du redo att börja använda tullarkivet.

Kan jag spara styrkande handlingar i tullarkivet?

Genom att använda Emma E-Doc som tullarkiv blir det lika enkelt att samla in, lagra och kontrollera styrkande handlingar som själva tulldeklarationen.

Vi har bara ett litet antal deklarationer varje månad, kan vi fortfarande använda oss av ett tullarkiv?

Ja, ett tullarkiv hjälper alla företag, stora som små, att få kontroll över sina tulluppgifter.

Oavsett antalet deklarationer per månad kommer det totala antalet att öka successivt, eftersom du är skyldig att spara dine deklarationer i många år enligt svensk lag.

Hur vet jag om mina tullombud kan skicka deklarationer till tullarkivet?

Emma E-Docs tullarkiv har mer än 350 anslutna tullombud.

Som en del av igångsättningen gör vi en analys och identifierar eventuella tullombud som tidigare inte har skickat deklarationer till E-Doc. Vi tar i så fall kontakt med ombudet och hjälper till att få den automatiska överföringen på plats.

Ersätter ett digitalt tullarkiv behovet av ett internt arkiv?

Ja, med hjälp av det digitala tullarkivet Emma E-Doc kan du ersätta behovet av ett internt arkiv för dina tulldeklarationer och styrkande handlingar.

Dina dokument förvaras på ett säkert sätt under den tid som föreskrivs av Tullverket:

Spara dina styrkande handlingar i minst fem år
Du behöver spara dina styrkande handlingar tillsammans med tillhörande tulldeklaration i fem år räknat från och med året efter det år då godset blev utlämnat.

Om det finns föreskrifter i en lag eller annan författning om att du ska spara vissa uppgifter längre tid, är det den föreskriften som gäller.

Källa: Tullverket.se

Tobias Olsson, Key Account Manager Sverige, Emma Systems

Frågor? Kontakta oss

Tobias Olsson

Key Account Manager Sverige, Emma Systems

+47 473 50 071

Har du tillgång till, och kontroll över, ditt företags tulldata?

Få användbara tips och råd i vår guide.